Da se raduješ

Da se raduješ!!

Neka sam dosadna.

Ponoviću ti još sto puta

ako treba.

Srce je čudesan mehanizam,

radi i na radost i na tugu.

Samo duže traje ako

na radost radi.

Ako ti usfali radosti... hm…

Žuri, zajmi, makar kradi.

Tuđe se radosno srce

nikad ne može celo pokrasti.

Al ako naiđeš na kakvo

tužno srce,

podaj mu malo radosti,

ne cicijaši.

Sažali se, seti se kako je

kad na tugu radi.

Da se raduješ!

Neka sam dosadna