Za mog Nikolu

Kao da je juče bilo,

tako malen, svet moj ceo.

Musav, sediš mi u krilo.

Čujem glas ti, šta bi hteo?

 

Vreme žuri da ne kasni.

Po prozoru crtaš ljude,

nasmejani i prekrasni,

neka uvek tako bude...

 

Vreme juri, skoro leti.

Drugare si nove steko.

Jutro te na igru seti,

na vratima dete neko.

 

Čas je lopta, luk i strela,

autići, pesak, trava.

Peri ruke bar pre jela ...

Već je vreme da se spava...

 

Ljubavno je pismo hitno.

Ja o tome ne znam ništa.

Kojom bojom, sad je bitno,

Nije on iz zabavišta...

 

Teži deo, prve tuče

Ma ko njega sme da dira

i za jaknu da ga vuče...

Lakšu priču mi servira.

 

Danas gledam, moj rast stiže.

Uvek ima šta mi reći.

I znanjem je sve mi bliže.

Uskoro će biti veći.

 

Jedna želja puno nosi.

Srećan, miran, zdrav mi budi.

Ljubavlju se ti ponosi