Tuga

Surova je i besramna,

ova moja tuga.

Nekako svetla i tamna,

pronašla me za druga.

Za rukav me povuče,

u ćošak satera.

Pomeša sutra i juče,

baš zna da pretera.

Ukrade svaku mi reč,

ni glas ne ostavi.

Da li je kasno il već,

pitanja postavi.

Surova je i besramna,

ova moja tuga.

Skorašnja ili davna,

znam samo da je duga.