Sretanje

Preklope se reč i vreme

ruka s neba baci seme

ljudska duša, zemlja velika.

Pa proklija, niče, raste,

otopli i dođu laste,

svet procveta ispod oblaka.

 

Ukrsti se put i staza,

s neba ruka putokaza,

na četiri možeš krenuti.

Prečica do srca ima,

prepozna se u očima.

Neko pođe, neko propusti...