Ljudi

Ljudi ko zvezde il kao trava,

jedan na drugog svakako liče.

Iste im oči, ruke, srce i glava,

isti ali drukčije priče.

 

Dečak u parku,

na klupi starac,

žena što veknu

u ceger nosi.

 

Čovek na ćošku,

devojka, mladić,

baka sa snežnom

bojom u kosi.

 

Zvezde su sjajne il ipak trava

zelena, bujna kao reka

gažena, košena, mirisava

iznova ista, do kraja veka.