Kisobran za Necu

Da mogu,

stavila bih svu decu sveta

pod jedan šareni kišobran

da ih čuva od kiše boleština.

 

A danas kiša

i noćas...

 

Zažmurim, leto je

na vratima nam došao Neca,

tu su najednom, pred kućom

silna deca,

igraju se,

toplo je i vedro,

ni traga oblačka.