Kad se vratiš kući

A kad se vratiš kući

biće, kao da nikad nisi ni odlazila.

Samo ćeš se većma radovati kapiji,

travi i keru koji te čeka.

 

Pomislićeš kako ruže mirišu jače

i pukotina na stazi otkud je tu.

Biće kao da nikad nisi ni odlazila,

a ulazna vrata došla carska.