Jedan od "onih" dana

Klize reči,
kao pesak kroz prste.
Otimaju se,
kao uzdah iz grudi
kad nepažljiva noga tereta
očepi srce.

 

Oo da... već znam...
Biće to od onih dana
kad ću celog dana šantati.

 

Uporno ću grabiti reči.
Loviti ih mislima,
a pola srca ću vući do sutra,
dok će ona druga polovina
nekako već izdržati.