Tiski cvet

Mirno teče Tisa reka

Šta to tako budno čeka

Sav obalski živi svet?!

 

Na početku svakog leta

Iznenada reka cveta

Izleteće Tiski cvet!

 

Da gledaju svi bi hteli

Iznad vode oblak beli

Insekata nežnih roj,

 

Tad utihne kreket žaba

Šum talasa,

Ptičji poj.

 

I reka bi načas stala

Dok srebrna trepću krila,

Da to nije isplivala

Neka bela rečna vila?!

 

A kad najzad dočekaju,

Sve prolazi kao san.

Ova mala bića traju

Sasvim kratko, jedan dan.