Siročići

Tri ježurka, tri ježića,

Bodljikava mala bića,

Usamljena, gladna bila,

Jer su mamu izgubila.

 

Celu šumu obigrala

Dok su bodlje ugledala.

-  Ovo mama biti mora!

Pa umorna pozaspala

Pod grančicom crnog bora!