Raspust

Raspust je kratko

Doviđenja školi

Nema učenja,

Radi šta ko voli.

 

Ožive lutke,

Lopte, saonice,

Miruju sveske,

Olovke, gumice.

 

Od deke i bake

Načinim đake,

Ja glumim učiteljicu.

Deka je nepažjiv

Dobije dvojku,

A baka čistu peticu!

 

Dan je isuviše

Za sve igre kratak.

Noću često sanjam

Da nemam napisan

Domaći zadatak.

 

Raspust je kratko

Školi doviđenja,

Do novog početka

I novog učenja!