Priroda je izobilje

Priroda je ova zemlja

I sve što nas okružuje,

Što da vidiš možeš okom

I  ušima što se čuje!

 

Mora, reke, sva jezera,

Kamenita svaka stena,

Mesec, zvezde i planete,

Sunca lopta užarena!

 

Sve oluje i oblaci,

Sneg i kiša, magla siva,

Priroda je sve neživo,

Još je lepša ona živa!

 

Polja, šume i livade,

Životinje i sve bilje,

Pa svi ljudi na planeti,

Priroda je izobilje!

 

Planinama, dolinama,

Priroda je bogat šar,

A sva deca ovog sveta,

Najmiliji njen su dar!