Prekinuto putovanje

Sinoć naše guske bele

Ka severu poletele.

Prastari  ih nagon tera

Da uzlete put severa.

 

Poželele da se sele

I naše guske bele

Da odlete u daljine

Kao divlje, crne, htele.

 

Komad puta preletele

Lepršale i gakale

Al' su naše guske bele

Vrlo brzo posustale.

 

Teška tela, slaba krila

Krenule su pa sletele,

Osta svaka gde je bila,

Ne sele se guske bele!