Nisam Pepeljuga

Jutro mi donelo

Neobičan dar

Na prozoru , belih,

Golubova par.

 

U kući me čeka

Veliki dar-mar.

Posmatra me mirno

Golubova par.

 

Nisam Pepeljuga,

U tome je stvar

Pa da mi pomaže

Golubova par.