Na šta liči

Svoja prva slova

Piše mali Jova.

Kosa, tanka ravna,

Kriva i uspravna.

 

Pogreši pa briše,

Guma papir cepa,

Od muke uzdiše,

Slova nisu lepa.

 

Jedno je veliko,

Drugo sasvim malo,

Ovih nekoliko

U red nije stalo.

 

Kod učiteljice

Sve neke petice.

-  Na šta liči ovo,

Objasni mi Jovo?

 

Brljotine mnoge,

Žvrljotine prave!

Na orlove noge

I svračije glave!