Meda i kruške

Uz stablo se meda vere

Da sa grana kruške bere.

 

Zar on može da se vere?!

Da li stvarno kruške bere?!

 

Drvo se pod medom klati

Tako meda kruške mlati.

 

Zar se stvarno drvo klati?!

Da li kruške sve omlati?!

 

Znaš šta posle meda radi?

Kruškama se dugo sladi.

Sve dok sočne kruške traju

Za njih meda ima gladi.