Jesenji vetar

Čitav dan se vetar

Zažutelim lišćem poigrava,

Pa trepću kroz granje

Sunca, zraci kosi.

Semenke biljaka vetar nosi,

Prostranstvom stepe,

Sejač neumorni

Biljke rasejava.

Čitavog nas dana

Miluje po licu

I nežno po kosi.

 

I još nam donosi

Sa raznih strana,

Mirise jeseni

Što zamenjuju mirise leta:

Grožđa u vrenju,

Kukuruza u zrenju

I suncokreta,

Mirisa voća,

Tek uzbrana.

 

U oprano, rublje rašireno,

Vetar nestašno duva

I kroz pamučna

Prolazi tkanja.

A već osušeno,

Dugo mirise čuva,

Na uvelo lišće,

Plodove i seno.

Na mirisnom se rublju

Spokojno sanja.