Jelen i hrast

Mladi je šumski hrast,

Ponosan na svoj rast,

Pitao jelena:

-  Kakvo si ti drvo,

Kad si bez korena?

I zašto ti krošnja

Još nije zelena?

Nosiš na sve strane

Svoje gole grane.

 

A jelen, već zna se,

Produži da pase.