Guske i dudinje

Gladne bile

Guske bele

Dudinja crnih

Site se najele.

 

Svakoj guša

Sad je puna

Pocrneo svakoj

Vrh crvenog kljuna.