Da li ima takvog leka

Za svoju govornu manu

Jedan Bole traži leka.

Da li ima u dućanu?

Drži li ga apoteka?

 

Nezgodno je ovo stanje

Pričao bi doživljaje,

Odmah krene i  mucanje,

Pa ta priča dugo traje.

 

Ne muca dok piše slova

Mana mu je samo glasna,

Napisana svaka nova,

Pričica mu čitka, jasna.

 

Jeste muca, pa šta mari?

Duže priča, ali neka.

Sjajni su mu svi drugari

Strpljivo ga svaki čeka.

 

Loptu dobro on šutira,

Okretan je kao čigra,

Mucanje mu ne da mira,

Al' sve igre dobro igra.

 

Naučnici i lekari

Ako ima takvog leka,

Mucanje mu život kvari,

Pošaljite, Bole čeka.