Bakina svila

Svak se sprema da zimuje

Pauk neće ni da čuje

Da miruje, gde je – tu je.

Spremio se da putuje.

A usamljen nije on,

Njih je mali milion!

 

Sa borove vršne grane

Put otvoren na sve strane.

Pomozi mi dobri vetre

Da prevalim kilometre!

To ne moli samo on,

Njih je mali milion!

 

Pusti  niti paučine

I na put se srećno vine.

Pređe brda, šume, reke,

Polja, sela, sve prepreke.

Ne putuje samo on,

Njih je mali milion!

 

Od najviših šumskih grana,

Preleteo deo  sveta.

Stigao nam jednog dana,

Sred  Miholjskog, poznog leta.

Nije ovde samo on,

Njih je mali milion!

 

Obavili sve grančice,

Premrežili sve ulice,

Pa miluje naša lica

Paučina k'o svilica.

Leteo je na njoj on

I njih mali milion!

 

Motala baka svilicu

Detetu mom na ručicu

Ručice mu pune bile,

Te bakine bele svile!

Svilicu je preo on

I njih mali milion!