Naslikaću mamu moju

Daj mi tvoje boje veće,

One što su jako skupe,

Sad ne crtam kuće, cveće,

Ni Rendžere Moćne, glupe.

 

I četkicu daj mi tvoju

Naslikaću mamu moju.

Na slikarskom tvom papiru,

Naslikaću mamu Miru!

 

Smeđa kosa, kovrdžice,

Onda njeno lepo lice...

Hoćeš li mi ti pomoći

Da naslikam mami oči?

 

I oči su njene smeđe

Naslikaću da se smeje.

Pa još cveće, nebo plavo,

Žuto sunce da je greje!

 

I haljinu da naslikam

Da joj bude plava, cvetna.

Sad kad sliku svoju vidi,

Biće ona jako srećna.

 

Kraj kreveta u mom stanu,

Da okačiš sliku hoću!

Da je gledam ja po danu,

Da me mama čuva noću!