Kad Steva pita

Mama – kaže mali Steva,

Naša maca tiho peva.

-  Za pevanje dara nema,

Maca prede kadgod drema.

Sad pitanja mnoga slede:

-  Šta zar maca zna da prede?!

Kako  prede bez preslice,

Bez vretena i vunice?!

Da li zna da veze maca,

Cvetnu šaru od konaca?!

Objašnjenja tu ne vrede,

Kao:  - Ne zna baš da prede,

To se Stevo, tako kaže!

Takve priče sad ne važe.

-  Ja sam znao – kaže Steva –

Da ne prede, nego peva!