Strana 6 od 11

Da li ste znali...

Kumanski partizanski odred bio obrazovan već sredinom jula 1941.

O gradu