Porodica Hanak

Slično porodicama Stojanović, Zupčić, Stari i Havedić je završila i porodica Slovaka Hanak, ne znam mu ime, krojača čija je kuća bila između Opštinskog suda i Narodne biblioteke. Oženio se Mađaricom i prešao je u katoličku veru. Izrodili su dve lepe kćerke koje su se udale, ali time je isčezla porodica sa prezimenom Hanak.

* * *

Iz svega iznetog nameće se zaključak, da se neka nevidljiva sila umešala u život tih mađarskih porodica te ih delom lišila muškog potomstva (Stojanović, Zupčići, Havedić i Hanak), ili se nisu ženili (Latinović Petar mlađi, Stojanović Jožef i Emil) a pojedini članovi se vratili starim korenima. Sučaj Erne Markovića je izuzetan i neuklapa se u te tokove. Kod njega je jednim izuzetno nekorektnim postupkom vlasti u Mađarskoj izazvana reakcija i na toj osnovi svesna težnja povratka svojim izvorištima.

Možda ovako izneti slučajevi pomađarenih porodica izgledaju tendencioznim, što mi nije bila namera. Razmišljajući o tim porodicama došao sam do iznetog saznanja, podstaknut televiziskom emisijom i našeg publiciste Kalajića nametnula mi se ona konstatacija književnice Salote Bronte o simpatiji kao jedinstvu izvora iz kojeg vode poreklo. Tome sam pridodao slučajeve telepatije kao vančulnog opažaja, koje sam lično doživeo, i sve to stavio pod pojam svega paranormalnog u prirodi i ljudskoj svesti i prihvatio kao činjenicu da se nauka sa time suočava ali bez, baš meni nepoznatog, objašnjenja.

Da li ste znali...

početkom 1975. godine počela je, zahvaljujući sredstvima mesnog samodoprinosa, izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju, u čijem je sklopu projektovana četvorostazna automatska kuglana. Gradnja, ovog kapitalnog objekta, trajala je manje od 16 meseci, a svečano otvaranje je obavljeno 1. oktobra 1976. godine.

O gradu