Porodica Hanak

Slično porodicama Stojanović, Zupčić, Stari i Havedić je završila i porodica Slovaka Hanak, ne znam mu ime, krojača čija je kuća bila između Opštinskog suda i Narodne biblioteke. Oženio se Mađaricom i prešao je u katoličku veru. Izrodili su dve lepe kćerke koje su se udale, ali time je isčezla porodica sa prezimenom Hanak.

* * *

Iz svega iznetog nameće se zaključak, da se neka nevidljiva sila umešala u život tih mađarskih porodica te ih delom lišila muškog potomstva (Stojanović, Zupčići, Havedić i Hanak), ili se nisu ženili (Latinović Petar mlađi, Stojanović Jožef i Emil) a pojedini članovi se vratili starim korenima. Sučaj Erne Markovića je izuzetan i neuklapa se u te tokove. Kod njega je jednim izuzetno nekorektnim postupkom vlasti u Mađarskoj izazvana reakcija i na toj osnovi svesna težnja povratka svojim izvorištima.

Možda ovako izneti slučajevi pomađarenih porodica izgledaju tendencioznim, što mi nije bila namera. Razmišljajući o tim porodicama došao sam do iznetog saznanja, podstaknut televiziskom emisijom i našeg publiciste Kalajića nametnula mi se ona konstatacija književnice Salote Bronte o simpatiji kao jedinstvu izvora iz kojeg vode poreklo. Tome sam pridodao slučajeve telepatije kao vančulnog opažaja, koje sam lično doživeo, i sve to stavio pod pojam svega paranormalnog u prirodi i ljudskoj svesti i prihvatio kao činjenicu da se nauka sa time suočava ali bez, baš meni nepoznatog, objašnjenja.

Da li ste znali...

da je Dobrovoljno Vatrogasno Društvo osnovano 1882. godine i nalazilo se na uglu ulica Ive Lole Ribara i Petra Drapšina?

O gradu