Porodica Stojanović

U Novom Bečeju su postojale i porodice Stojanović izrazito srpsko prezime dobijeno od imena nekog pretka, koji se najviše isticao, a zvao se Stojan. Prezimena su dobijana prema najpoznatijem članu porodice. To je mogla da bude i žena pa otuda prezimena Zorići, Zlatići, Marići i sl.

U vreme na koje se podsećam bilo je tri brata Stojanovića. Najstariji Tibor, zaposlen kao službenik u novobečejskom mlinu „Buda”. U njihovoj kući u ulici Čika Ljubina br. 6 je i stanovao. Drugi brat, čijeg se imena ne sećam, stanovao je u ulici Narodnog Fronta odmah do Luterenske crkve. Najmlađi je bio Jožef pamtim ga kao starog neženju. On je bio izuzetno veliki mađarski patriota, dok su dva starija brata bili dostojni pripadnici mađarskoj naciji, mada to nisu nikada posebno isticali. Bili su vrlo tolerantni i sa svima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, živeli u dobrim odnosima.

Stojanović Tibor bio je izuzetno vredan i savestan službenik. Oženjen je sa Mađaricom koja je bila posebno tiha i porodici privržena. Imali su dve kćerke lepe i skromne i najbolje učenice u svojim razredima. Obe su završile veliku maturu gimnazije. Starija se zvala Ilonka, koja je pored rečenih epiteta i bila izuzetno lepa devojka. Ubrzo se udala za Srbina Radu Aćimova službenika novobečejske vodne zadruge. Ilonka je prešla u pravoslavnu veru i dobila je ime Jelena. Imaju sina Boru koji je takođe Srbin. Bila je primerna supruga i majka. Toliko je bila tiha i dobroćudna da verujem da se od nje nikad nije čuo povišen ton. Umrla je u sedamdesetoj godini života.

Mlađa kćerka Tibora Stojanovića Olga bila je visoka kao i Ilonka. Nije bila izrazita lepotica već prosečne lepote. Prešla je odmah posle Drugog svetskog rata u Zrenjanin gde se i udala. Poslednji put sam je video 1990. godine posle 45 godina, kada je došla na sastanak Zavičajnog kluba Novi Bečej sa svojim zetom Radom Aćimovim. Iznenadio sam se kada sam od njenog zeta čuo da je njeno prezime Radovanović-Stojanović Olga, što znači da je i ona udata za Srbina. Tako su se deca Tibora Stojanovića i njihovo potomstvo vratila starom izvorištu.

Tiborov brat, imao je dva sina: Emila i Belu.

Emil je bio isto godište kao i Tiborova starija kćerka Ilona 1917. godine i išli su u isti razred Građanske škole pa posle gimnazije. Uvek su spadali među najbolje đake.

Sa Emilom sam, dok smo bili u Građanskoj školi, bio blizak drug. Odlazio sam u njihovu kuću, koja je, kao što sam napred izneo, bila u ulici Narodnog Fronta do Luteranske crkve. Nisam znao da je Emil Mađar, jer mu je i ime i prezime bilo srpsko, a srpski je govorio tečno baš kao i sva ostala deca Srbi. Za mene je bilo iznenađenje, ali ne i razočarenje, kada sam prvi put bio kod njega i upoznao njegovu majku, koja je govorila srpski sa izrazitim mađarskim naglaskom i greškama u rodu i padežu. Tek sam tada zapitao Emila da li je njegova majka Mađarica. On mi je dao potvrdan odgovor i pri tome rekao ,,pa i ja sam Mađar”.

Emil je završio katoličku bogosloviju i postao je katolički sveštenik. Jedno vreme (3-4 godine) bio je paroh u Novom Bečeju. Kao što je opštepoznato katoličkim sveštenicima je zabranjen brak, pa samim tim nije ni imao poroda. Umro je mlad.

Mlađi brat Emilov Bela izučio je mesarski zanat. Bio je prilično snažan mladić što odgovara njegovom zanatu, a po prirodi je bio dobroćudan. Oženio se Mađaricom. Posle Drugog svetskog rata zaposlio se u zrenjaninskoj Šećerani, gde je Rada Aćimov, njegov zet po sestri od strica Ilonki, bio generalni direktor. Umro je dosta mlad i ne znam da li je imao potomstvo.

Treći brat, Stojanović Jožef nije bio oženjen. Živeo je za vreme Drugog svetskog rata u Novom Bečeju. Gde je kasnije otišao i kako je završio svoj život nije mi poznato, ali mislim da ni od njega nije ostalo mađarsko potomstvo.

Iz ovog površnog i nepotpunog prikaza porodice Stojanović vidi se da od trojice braće nije ostalo mađarsko potomstvo (ograđujem se kada je u pitanju Stojanović Bela koji je živeo u Zrenjaninu).

Da li ste znali...

da je Jovan Knežević - Caca je 1860. godine u Vranjevu osnovao prvo srpsko profesionalno pozorište, iz koga se 1861. godine formiralo Srpsko narodno po­zorište u Novom Sadu.

O gradu