Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju

Nisam se zadovoljio samo prikazom zasluga Novobečejaca i Vranjevčana na stvaranju srpskog pozorišta. Želeo sam da Novi Bečej i Vranjevo dobiju i svoju pisanu istoriju.

Desetak godina pre mene, na prikupljanju dokumentacije i podataka za pisanje istorije Novog Bečeja, angažovao se dugogodišnji profesor u Osnovnoj školi „Josif Marinković” u Vranjevu Radovan Stojšin, rodom iz sela Dobrice u Banatu.

Ne znam zašto Stojšin nije istrajao u svom radu, ali želim da istaknem, da sam se, preko Bate Kiseličkog, u dva navrata, ponudio da mu pomognem u prikupljanju podataka, s obzirom da živim u Beogradu, gde su biblioteke i arhivi sa podacima do kojih je u Novom Bečeju teško doći. Da li mu je Bata to predložio i da se ovaj nije složio sa time, ili je Bata smatrao da bi to za profesora Stojšina bilo uvredljivo da prihvati za saradnika jednog laika, ne znam. Ostao sam bez odgovora, jer mi Bata nije nikad rekao ni reči, nego je na moju ponovljenu ponudu jednostavno zaćutao, baš kao da nisam ništa rekao. Sa Stojšinim nisam bio tako blizak, da bih mu se mogao sam ponuditi, jer bi to tek tada mogao shvatiti kao moje nametanje.

Posle ovog ćutanja, moja želja da se napiše istorija Novog Bečeja i Vranjeva tek je time dobila izazov i podsticaj da to uradim sam.

Prionuo sam radu i za nepunih pet godina knjiga u rukopisu je bila pripremljena za recenziju, a nakon 6 meseci, posle toga, i za štampanje s obzirom da je recenzija bila pozitivna.

Neću se upuštati u prikazivanje sadržine moje knjige, a još manje u objašnjavanje teškoća oko prikupljanja materijala i podataka, jer je to za svaku monografiju prilično mukotrpan i najteži deo posla, a pogotovu kada se radi o prvencu jednog man- jeg područja ili manjeg mesta.

Smatram da su za prikaz ove moje knjige najpozvaniji recenzenti te ću izneti reči, prvog recenzenta dr Radoja Pajovića naučnog savetnika Istorijskog instituta Cme Gore koje je izgovorio pri promociji knjige 25. maja 1989. u „Radničkom domu” u Novom Bečeju.

„Čini mi osobito zadovoljstvo i čast što mi se pružila prilika da učestvujem u ovom svečanom činu i da vam, kao prvi čitalac tj. recenzent predstavim knjigu Lazara Mečkiča - NOVI BEČEJ I VRANJEVO KROZ ISTORIJU - OD NAJSTARIJIH VREMENA DO 1941.

„Autora ove knjige, LAZU MEČKIĆA, vašeg sugrađanina ovom uvaženom skupu nije potrebno posebno predstavljati. Mnogi ga pamte još kao dečaka-sanjara sa Tise, zatim kao mladog revolucionara-zanesenjaka, potom kao uspešnog privrednika i najzad kao likovnog stvaraoca. Ovom prilikom Laza Mečkić nam se predstavlja u sasvim novom svetlu - kao pisac istraživač, naučni stvaralac. Očito da se radi o osobenoj pojavi, čovjeku za koga bi se najkraće moglo reči - stvaralac po vokaciji.

Pa ipak za ovu prigodu dužan sam da o piscu saopštim i neke osnovne biografske podatke iz kojih će se vidjeti da ova knjiga nije slučajno nastala.

Lazar Mečkić je rođen 8. septembra 1917. godine u Kumanu. Kao desetogodišnji dečak preselio se sa roditeljima u Novi Bečej, za koji je ostao emotivno vezan svim svojim bićem. Gotovo čitavi radni vijek proveo je kao istaknuti privrednik i administrativni funkcioner, aktivno se baveći stručnom publicistikom, objavivši oko 250 članaka, privrednih komentara i studija, što je doprinijelo da blagovremeno ovlada naučnom metodologijom. Sa životnom i intelektualnom zrelošću počinje i njegovo interesovanje za istraživanje kulturne prošlosti svog zavičaja i šire. Uporedo sa tim raslo je njegovo interesovanje i za političku prošlost Vojvodine. Iz toga je rezultiralo nekoliko članaka i manjih studija koje je objavio u naučnim i stručnim časopisima. Odlazak u penziju prije deset godina omogućio mu je da se tim proučavanjima u potpunosti posveti. I već prošle godine, kao rezultat novih istraživanja Lazara Mečkića, pojavila se studija kao posebno izdanje „Uloga Novobečejaca u razvoju srpskog pozorišta”, objavljena u Beogradu 1988. godine na 148 strana. Iste godine objavljena je i Mečkićeva knjiga „Čari prošlih dana” - sjećanje na Novi Bečej i Vranjevo 1929-1935’, na 180 strana. Prvo djelo, pisano na naučno-popularan način donosi obilje novih i naučnoj i kultumoj javnosti nepoznatih podataka i predstavlja vrijedan prilog proučavanju srpskog pozorišta ne samo u Novom Bečeju, čije pozorišne tradicije sežu čak do 1830. godine, već i znatno šire. Druga knjiga o Novom Bečeju i Vranjevu u periodu od 1929. do 1935. godine, iako pisana sa ambicijama memoarskog spisa, ima mnogo veće značenje, i kao literatura i kao istorijski izvor, jer je Mečkić jedan od aktera u tim zbivanjima, a njegova kazivanja su ne samo autentična već i vrlo raznovrsna.

Iz dosadašnjeg Mečkićevog opusa vidi se da je autor djela „Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju” čovjek koji se već afirmisao u ovoj vrsti stvaralaštva i stekao reputaciju savjesnog istraživača.

Djelo Lazara Mečkića koje je sada pred nama odnosi se vremenski, kao što se iz naslova vidi, na period od najstarijih vremena, tj. od preistorije, do 1941. godine, zapravo do predvečerja Drugog svetskog rata. Teritorijalno, to je mnogo širi prostor nego što bi se iz naslova dalo zaključiti. To se vidi iz sadržaja odnosno naslova pojedinih poglavlja. Posebno raduje da se autor ne bavi samo političkom već i privrednom i kultumom istorijom. Iz političke istorije autor se zadržao, prirodno, i na značajnijim događajima, ali mu istorija društvenih odnosa i procesa zauzima ponajvažnije mjesto. Osnovni dio, posvećen političkoj istoriji, teče u kontinuitetu, hronološki.

Privreda čini drugi dio ove knjige. Kultumo-istorijski spomenici - treći, a kultumo-prosvetna nadgradnja predstavlja četvrti dio knjige. I na kraju, kao poseban dio odnosno prilog izdvaja se odjeljak „Novobečejski i vranjevački velikani’.”

Ovo je prva moja knjiga koju nisam, zbog njenog obima i samim tim visokih troškova štampanja, izdao sam, već sam očekivao da to učini Opština ili neka društvena organizacija ili preduzeće. Promenili su se predsednici Skupštine opštine i celokupno rukovodstvo, ali niko nije pokazivao interesovanje za izdavanje moje knjige. Nikoga nije interesovalo da li će Novi Bečej imati pisanu istoriju.

Na moju sreću, a valjda bi trebalo da bude i na sreću Novog Bečeja i Vranjeva, postojali su ljudi, koji, kada su se upoznali sa sadržinom rukopisa, nisu ostali ravnodušni, nego su se svim silama založili da se knjiga izda. Tu se naročito istakao ing. Radovan-Rada Popov, koji je organizovao izdavački odbor iz redova Izvršnog odbora Zavičajnog kluba Novi Bečej, a uz to je sam preuzeo ulogu da ide na prikupljanje pretplate za buduću knjigu i tako obezbedi početna novčana sredstva za njeno štampanje. Pored Popova zaslužno mesto pripada i pokojnom profesoru Imre Levaiju, koji je kao direktor Samoupravne zajednice za Kulturu i socijalno staranje Opštine, još na prvom (prelimarnom) sastanku Izdavačkog saveta, kada su se mnogi na tom skupu kolebali u pogledu obezbeđenja novčanih sredstava, otvoreno i vrlo gromoglasno prekinuo sva kolebanja svojom tvrdnjom:

- Možemo mi to drugovi! Kad smo mogli da obezbedimo sredsta za ulazak Fudbalskog kluba „Jedinstvo” u Vojvođansku ligu, onda utoliko pre moramo i možemo obezbediti sredstva za ovako jedno istorijsko delo, sa kojim će se naš grad uvrstiti u one malobrojne gradove koji imaju pisanu istoriju...

Posle ove njegove izjave više nije bilo kolebanja. Njemu se pridružio direktor „Radničkog doma” Svetozar-Zare Maljugić sa izjavom da će „Radnički dom” biti izdavač.

Tako je izdata knjiga „NOVI BEČEJ I VRANJEVO KROZ ISTORIJU OD NAJSTARIJIH VREMENA DO 1941.” Knjiga je štampana u 500 primeraka u tvrdom povezu na 390 stranica. Taj tiraž se pokazao još u prvim danima nedovoljnim, pogotovu što je prvobitno bilo pušteno u prodaju nešto ispod 400 primeraka, dok se 100 i više čuvalo za trajne poklone zvaničnim gostima koji dolaze u posete Novom Bečeju.

Koliko je Opština bila nezainteresovana za ovaj poduhvat pokazuje i činjenica da se ona pretplatila na svega 10 primeraka, ne shvatajući da je pisana istorija jednog mesta vredan poklon svakom gostu, a istovremeno i ponos domaćina čiji je grad imao tu čast da zabeleži i proslavi 900-godišnjicu od prvog pisanog pomena njegovog imena u istoriji, čime se malo mesta u Vojvodini može pohvaliti.

Kasnije je pušteno u prodaju preko Zavičajnog kluba još tridesetak primeraka, dok su preostali primerci, danas ni njih više nema, valjda se desetak komada nalazi u Radničkom domu i sa njima raspolaže direktor Doma, poklanjajući ih uglednim gostima koji nastupaju u kulturnim programima Radničkog doma.

Da li ste znali...

da je, prema jednom obaveštenju iz 1846. godine  jahaća pošta polazila iz Budima u pravcima: Subotice, Sombora i Novog Bečeja, svake nedelje i četvrtka?

O gradu