Moje knjige

Što je vreme više odmicalo sve sam se manje zadovoljavao da prošlost Novog Bečeja i Vranjeva prikažem samo slikama, mada one najrečitije govore, i da na taj način podsećam na nekadašnji izgled i način života u njima. Smatrao sam da uz slike treba da postoji i pisani komentar-opis. Ili obrnuto, da dokumentaciju pisanim rečima ilustrujem slikama. Znači, da slike budu osnova onog što želim da ostavim zavičaju uz pisanu reč, taj svoj skup utisaka i da kao neku vrstu slave njegovoj lepoti i toplini, ovekovečim na najočigledniji način.

Desetak godina od početka slikanja delova (veduta) Novog Bečeja i Vranjeva, počeo sam da opisujem, najpre po sećanju, život u periodu moga dečaštva i momaštva, a kasnije sam se sve više orijentisao na prikupljanje podataka da napišem istoriju Novog Bečeja i Vranjeva.

Tako sam počeo da pišem sećanja na Novi Bečej i Vranjevo iz prvih dana dokle dopiru moja pamćenja tj. od 1929. godine (sa roditeljima sam se 1928. godine doselio iz Kumana u Novi Bečej) pa do 1935. godine. To prvo pisanje išlo je prilično sporo. Nisam znao kako sve to da raspodelim u pojedine teme i poglavlja. U meni su ta sećanja bila kao u nekakvoj kaci prepunoj svega i svačega i sad je bilo potrebno iz nje, određenim redom, vaditi ne samo što ja smatram da je važno da ostane zabeleženo, već i da ocenim šta će interesovati moje sugrađane da čitaju. Bez iskustva i bez ičije pomoći taj posao se prilično otegao.

Da li ste znali...

da je naše mesto pedesetih godina XX veka u okviru Plivačkog kluba »Jedinstvo« imalo i svoju ekipu za vaterpolo?

O gradu