Portreti i ikone

Nisam nikad imao posebnog afiniteta prema portretima te sam ih izbegavao, a moram priznati da mi mnogi pokušaji nisu uspevali pa sam se obeshrabrio i možda je otuda i nastalo to neraspoloženje za tu vrstu slikarstva. Ipak sam uradio dvadesetak portreta, uključujući i autoportrete, u ulju, akvarelu i grafitu. Ovde ću prikazati portret prodavca na pijaci - Rudničanina. Koliko sam u tome uspeo neka cene drugi, ali to su moji uspeliji portreti.

Poslednjih desetak godina počeo sam da slikam ikone, ne zbog toga što sam želeo da se uključim u tokove novog vremena, kada želimo da se vratimo religiji, nego zato što su iz moje okoline želeli da im naslikam sveca-ikonu njihove krsne slave. Pa kad sam naslikao za njih onda sam tako i po jednu ostavljao za sebe i eto tako se skupilo dvadesetak ikona.

Izbegavao sam da kopiram dela naših velikih slikara. Kompleks nosim iz prve posete muzeja LUVR u Parizu 1965. godine. Tamo sam video poznate pariske slikare, jer mislim da je dozvolu za kopiranje u samom LUVRU mogao dobiti već osvedočeni i priznati slikar, pa kad sam njihovo delo (kopiju) posmatrao uporedo sa originalom, na primer sa slikama Leonarda Davinčija, ili Mikel Anđela, onda sam došao do zaključka da bih ja neuporedivo više zaostajao pri kopiranju naših poznatih slikara. Pa ipak sam pod pritiskom drugih bio doveden u situaciju da kopiram dve slike Uroša Predića: Kosovku devojku i Veselu braću. Sklon sam da poverujem da mi je Kosovka devojka prilično uspela.

Da me prijatelji i poznanici ne bi smatrali ženomrscem naslikao sam nekoliko aktova žena u tehnici akvarela i dva akta u ulju.

Na kraju prikaza moje slikarske aktivnosti moram reći da sam se ogledao i u grafici u tušu, olovci i uglju i eto to bi valjda bio ,,na brzu ruku” prikazan moj celokupan opus sadržan iz nekoliko stotina slika (700-800) koliko sam, prema slobodnoj proceni naslikao do sada.

Da li ste znali...

da je, prema jednom obaveštenju iz 1846. godine  jahaća pošta polazila iz Budima u pravcima: Subotice, Sombora i Novog Bečeja, svake nedelje i četvrtka?

O gradu