Predgovor

Prikuplјajući materijal za prilog istoriji školstva u Kumanu nije se imalo ambicije da se stvori originalna istorijska studija, pa u makolikom to obimu bila. Ima toga u narednim redovima i stranicama mnogo preuzetog pisanog i reprodukovanog materijala, ali prividno.

Milan Stančić UčaImena autora i njihova dela apsolutno su njihova bez bilo kakvih izmena, uklјučujući i arhaizme, kao i reči koje se su koristile u trenucima pisanja. To su požrtvovano radile značajne ličnosti od kulturnog i obrazovnog nivoa našeg naroda: Sreta Pecinjački, istoričar, Vajislav Gavrilović, učitelј u Kumanu s prve polovine 20. veka, Stevan Odadžić, nastavnik i direktor škole u izgradnji i njenom novom životu druge polovine 60-tih godina, Stefan Telečki, kumanački beležnik sredinom 19. veka, kao i publistica i pregaoc Milan Varadinac. Međutim, suštinski, ova građa za buduću istoriju školstva u Kumanu, obuhvatajući i staro i novo selo, zahtevala bi mnogo obimniju i prožetiju pripovedačku i poetičniju supstancu. U velikoj meri ona fizički nedostaje, zato se pribeglo fragmentarnom načinu pisanja. Jedan od razloga je i taj, što su kumanačani naklonjeni njenoj istoriji, a i subjekti na vlasti poklanjali raznim državnim institucijama vrlo važan pisani istorijski materijal, dok ih je, nesumnjivo, trebali čuvati za buduće generacije. Drugo, prilikom gradnje nove škole u prvoj polovini 60-ih godina množtvo pisanog materijala je bezrazložno spalјeno (svedočenje uvažene učitelјice Radojke Sekulić iz Kumana) u dvorišu stare škole, gde se već pripremao materijala za novu, kako se pokazalo kasnije, veleletnu školu koja je zvanično otvorila vrata učenicima, roditelјima i njihovim nastavnicima 27. novembra, odnosno 11. decembra 1965. godine.

Velikim zalaganje kolektiva, lokalne samouprave, pokrajune Vojvodine i nesumnjivo ondašnjeg direktora Stevana Odadžića podignuta je škola koju danas imamo, koja krasi i ponosi selo i njihove meštane, učenike i njihove roditelјe, požrtvovane vaspitače, učitelјe, nastavnike i svo službeno osoblјe koje je ovde radilo, sada radi i žrtvuje se za prosperitet naših najmlađih naraštaja.

U tom pogledu, izlazeći u susret 55-to godišnjem jubileju neprekidne aktivnosti ove ugledne prosvetne institucije, ideja je bila da se priredi pisani materija, nevelikog obima, koji bi donekle dao (prvi) prilog ovoj značajnoj manifestaciji i kulturnom događaju.

Autor se ovom prilikom zahvalјuje recenzentu ove studije koju je svojevremeno pregledao prof. dr. Veselin Lazić. Posebnu zahvalnost dugujem lektoru prof. mr Srđanu Šereru kao i savetodavcima na ovom poduhvatu, gospodinu Milanu Varadincu i prof. Milošu Stančiću i direktorici škole ''Stančić Milan Uča'', uvaženoj Mariji Stančić na podršci za ovakav poduhvat.

 

U Kumanu, 2. februar, 2020.

Povezani članci