Nova pravila za direktore javnih preduzeća, ponavlja se konkurs za zakup apoteka

U četvrtak, 29. juna, skupština opštine Novi Bečej održala je svoju dvanaestu sednicu u ovom sazivu. Pred odbornicima se našlo petnaest tačaka dnevnog reda, a cela sednica trajala je nekih dva sata.

Novobečejski parlamentarci doneli su nekoliko odluka vezanih za postupak izbora direktora javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava od kojih je najbitnija ona o postupku i merilima za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća. Tako će nadležna komisija od sada bodovati sve kandidate i usmeno i pismeno proveravati njihove kompetencije, a javni poziv moraće se objaviti i u službenom glasniku.

Marica Bešlin, sekretar skupštine opštine Novi Bečej, objasnila je da je u pitanju usaglašavanje ovih pitanja sa postojećom zakonskom regulativom. “Konkretno, prošle godine je donet novi zakon o javnim preduzećima i naša skupština još nije bila uskladila postupak i proceduru oko izbora i imenovanja direktora, a da bi to moglo da se sprovede, s obzirom na to da direktorima ističe mandat, neophodna nam je ovakva odluka. Zakon kaže da nadležni organ bira i razrešava direktore, ali ne kaže koji je to organ. Ovom odlukom moramo da regulišemo da je to skupština, da ona imenuje i da skupština donosi odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora, da će skupština imenovati komisiju koja će izabrati direktora” rekla je Bešlin. U vezi sa ovim, na sednici je usvojena i odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP Urbanizam i putevi (nekadašnja Direkcija). Takođe, imenovana je i komisija za izbor direktora javnih preduzeća.

Drugo bitno pitanje bilo je i ponovno raspisivanje javnog poziva za davanje apoteka u zakup. Naime, kako je objasnio dr Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine Novi Bečej, uslovi prethodnog konkursa bili su prestrogi, te se nijedna veća farmaceutska organizacija nije javila kao zainteresovana. Iz tog razloga, uslovi konkursa su relaksirani, te se sada ne zahteva 200 zaposlenih već samo 10, a umesto milijarde dinara prometa u prethodnoj godini, dovoljno je da pravno lice koje pretenduje na zakup apoteka pozitivno posluje u poslednje tri godine.

Pored ovih pitanja, skupština je usvojila i odluku o formiranju kancelarije za mlade kao sastavnog dela opštinske uprave. Kao što je poznato, kancelarija za mlade je godinama postojala u Novom Bečeju, a jedno vreme bila je registrovana kao ustanova. Međutim, posle negativnog mišljenja ministarstva nadležnog za finansije, ovaj oblik morao je biti ugašen, a ovom odlukom se samo omogućava da ova Kancelarija konkuriše za projekte i od drugih nivoa vlasti i tako samostalnije funkcioniše.

Takođe, usvojene su izmene i dopune odluke koja se tiče finansijske pomoći učenicima i studentima i njihovog nagrađivanja. “Mi ovu odluku imamo unazad nekoliko godina. Radi se o đačkim kartama, procentualnom učešću u ceni karte, tu su i učenički domovi, besplatne užine. To su sva dodatn prava koja zakon predviđa da opština može iz svog budžeta da finansira. Tu su obuhvaćeni i studenti i njihove karte. A, isto tako, predviđene su i nagrade za najbolje učenike. Za dobitnike nagrada, za đake generacije i đake prvake. U prethodnom periodu i mesne zajednice su bile zainteresovane da dele ovakve poklone đacima generacije pogotovu, ukazala se potreba da uskladimo odluku i predvidimo da i iz mesnog samodoprinosa mogu da se obezbede sredstva za ove namene i da mesne zajednice o tome odlučuju.” rekla je Marica Bešlin osvrnuvši se i na ovu odluku. Ova odluka je usvojena jednoglasno budući i da su opozicioni odbornici LSV podržali ove izmene i dopune.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je prva štedionica u Novom Bečeju osnovana 1869. godine pod imenom Tursko-bečejska  štedionica, a njen prvi direktor bio je ing. Kepeši Ištvan?

Webinfo

Portal „Webinfo“ zvanično je registrovan 2011. godine, nakon nekoliko godina neformalnog informisanja. U startu je ideja bila - informisanje građana opština Bečej i Novi Bečej, na oba jezika, a moto kojim se vodimo je "Građanin ima pravo da zna!". Pioniri smo u korišćenju svih prednosti interneta na teritoriji obe opštine, te smo prvi počeli da „eksploatišemo“ multimediju koristeći spoj teksta, fotografije, audio i video priloga.


www.webinfo.rs

webinforedakcija@gmail.com

Glavni urednik: Tijana Janković