Novobečejski većnici 27. put zasedali

Novobečejski većnici 27. put zasedali

Devetnaest tačaka dnevnog reda o kojima su članovi opštinskog veća odlučivali danas, prevashodno su priprema za sednicu skupštine opštine Novi Bečej koja bi trebalo da se održi, najverovatnije, u sledeći petak.

Većnici su usvojili predlog odluke o angažovanju revizora za završni račun opštine Novi Bečej za 2016. godinu. Prema rečima Zore Stanisavljev, pomoćnice načelnika za finansije, na konkurs se javilo pet revizorskih kuća, a najpovoljnije uslove dala je Auditor d.o.o. iz Beograda koja će i biti predložena skupštini opštine kao potencijalni revizor. Takođe, usvojen je i predlog odluke o izmeni odluke o budžetu opštine Novi Bečej kojom se ona usklađuje sa zakonom o javnim preduzećima, a koja bi trebalo da obaveže javna preduzeća na nivou opštine da 30% dobiti (ukoliko je bude) na kraju godine uplaćuju u budžet.

Takođe, usvojen je i niz predloga za izmene odluka iz oblasti komunalnih delatnosti. U pitanju su pre svega kaznene odredbe koje donosi skupština opštine, a odnose se na održavanje i zaštitu komulanih objekata, pijaca, sahranjivanje i groblja uopšte, održavanje čistoće, ali i radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Novi Bečej.

Tamara Ivanišević, načelnica opštinske uprave, pojasnila je o čemu se radi: "Bilo je neophodno da donesemo ove doluke kako bismo ih uskladili sa pozitivnom pravnom regulativom s obzirom na to da se od njihovog donošenja menjao zakon o komunalnim delatnostima i zakon o prekršajima. Tako da smo moralo ovo da uskladimo sa postojećim zakonima, a budući da su neke odluke stare i po dvadeset godina, i da ih uskladimo sa realnim stanjem". Ona je istakla da je bilo potrebno i dati određene zadatke i rokove preduzećima koja se bave ovim delatnostima u našoj opštini. "Ono što jesu izmene jeste ono što se, uglavnom, odnosi na prekršajne odredbe jer je zakon propisao da opština može isključivo u fiksnom iznosu da određuje kaznu. Takođe, zakon predviđa mogućnost da ove kazne budu plaćene u mandatnom periodu u duplo manjem iznosu od onog koji odluka predviđa što jeste olakšica. Smatramo da će ovim postići i prevencija i svrha kažnjavanja" dodala je Ivanišević. Ona je više puta istakla da su kazne koje će biti predložene skupštini opštine Novi Bečej ili na samom minimumu ili vrlo blizu njega, a da se sa mogućnošću plaćanja u roku od osam dana i prepolovljavanja iznosa, ove kazne dodatno smanjuju.

Takođe, na ovoj sednici, većnici su se usaglasili da predlože da se dr Ivanu Zecu, v.d. direktora Doma zdravlja, mandat vršioca dužnosti produži na još šest meseci. Kako je načelnica opštinske uprave pojasnila, upravni odbor Doma zdravlja jeste priveo proceduru izbora direktora kraju, međutim, potrebno je konsolidovati poslovanje Doma zdravlja sa poslovanjem, odnosno, budžetom opštine, te se iz tog razloga predlaže da doktor Zec još neko vreme bude vršilac dužnosti.

O svim ovde usvojenim predlozima odluka potrebno je da se izjasni skupština opštine da bi oni mogli da postanu pravnosnažni.

Sadržaj

Da li ste znali...

da su se prve novobečejske novine pojavile 1906. godine. List se zvao Törökbecse a štampane su u štampariji Gige Jovanovića i izlazile su kao nedeljnik?

Webinfo

Portal „Webinfo“ zvanično je registrovan 2011. godine, nakon nekoliko godina neformalnog informisanja. U startu je ideja bila - informisanje građana opština Bečej i Novi Bečej, na oba jezika, a moto kojim se vodimo je "Građanin ima pravo da zna!". Pioniri smo u korišćenju svih prednosti interneta na teritoriji obe opštine, te smo prvi počeli da „eksploatišemo“ multimediju koristeći spoj teksta, fotografije, audio i video priloga.


www.webinfo.rs

webinforedakcija@gmail.com

Glavni urednik: Tijana Janković