Manje plate opštinskim funkcionerima

Manje plate opštinskim funkcionerima

U sredu, 8. marta, u svečanoj sali opštine Novi Bečej održana je 28. sednica veća opštine Novi Bečej. Pred sedam većnika našlo se četrnaest tačaka dnevnog reda. Usvojene su odluke vezane za izbor opštinskog javnog pravobranioca, finansijsku pomoć parovima pri vantelesnoj oplodnji, date su saglasnosti na cenovnike Doma kulture i Narodne biblioteke opštine Novi Bečej, ali tačka koja je bila najzanimljivija svakako je bila ona koja se odnosila na utvrđivanje predloga odluke o primanjima izabranih, postavljenih i lica na rukovodećim mestima u opštini. Naime, kako je objasnio Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej koji je i predsedavao sednicom veća, radi se o još jednom usaglašavanju sa nalazima revizora. "Državni revizor je u prethodnom periodu, kontrolišući rad opštinske uprave, utvrdio da funkcioneri imaju nelegalnu platu i iz tog razloga je danas odlukom veća, a već koliko u petak na sednici skupštine opštine će biti potvrđeno, umanjenje plata od dvadeset posto za sve funkcionere u opštini Novi Bečej" rekao je prvi čovek opštine Novi Bečej. On je naglasio i da sporna odluka o visini primanja funkcionera datira iz 2014. godine, ali da su direktno pogođeni ovim smanjenjem predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, pomoćnik predsednika opštine, načelnik opštinske uprave, predsednik skupštine opštine i sekretar skupštine opštine.

Maksimović je ukazao i na druge teme kojima se veće danas bavilo. "Izdvojio bih utvrđivanje predloga odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u opštini Novi Bečej, tako da ćemo pomoći svim parovima koji ne mogu da imaju dece, a koji su iskoristili onu mogućnost koju im je država davala za dva pokušaja vantelesne oplodnje. Ukoliko nisu mogli, opština će platiti treći ili neki naredni pokušaj" rekao je Maksimović. On je istakao i to da su pravilnikom opštine o ovom pitanju predviđeni blaži uslovi za ostvarivanje prava čime se širi krug lica kojima ova pomoć može biti pružena. "Ukoliko muškarac ne može da ima dece, a žena možda ima dete iz prvog braka, a ne može da ima drugo, opština će pomoći vantelesnu oplodnju" naglasio je predsednik opštine. Što se visine pomoći tiče, on je rekao da se radi o iznosu od 200.000 dinara po paru, ali i da će se opština truditi da nađe sredstva za sve parove kojima treba ovakav vid pomoći.

Na ovoj sednici veća, doktor Ivan Zec, v. d. direktor Doma zdravlja prezentovao je program rada te zdravstvene institucije za ovu godinu na koji saglasnost treba da da skupština opštine na sednici u petak.  Takođe, date su saglasnosti na izveštaje o realizaciji festivala komedije "Jovan Knežević Caca", manifestacije "Dani Teodora Pavlovića", kao i na izveštaj o realizaciji manifestacije narodnog stvaralaštva "Ričaj".

Sadržaj

Da li ste znali...

21.11.1903. godine osnovana Prva zemlјoradnička zadruga.

Webinfo

Portal „Webinfo“ zvanično je registrovan 2011. godine, nakon nekoliko godina neformalnog informisanja. U startu je ideja bila - informisanje građana opština Bečej i Novi Bečej, na oba jezika, a moto kojim se vodimo je "Građanin ima pravo da zna!". Pioniri smo u korišćenju svih prednosti interneta na teritoriji obe opštine, te smo prvi počeli da „eksploatišemo“ multimediju koristeći spoj teksta, fotografije, audio i video priloga.


www.webinfo.rs

webinforedakcija@gmail.com

Glavni urednik: Tijana Janković