Pripreme za narodni ustanak

Krajem aprila, kada se većina komunista i skojevaca vratila iz rata, u selo je došao Ivan Vioglavin, član Sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu. On je upoznao MK KPJ i SKOJ-a sa sadržajem proglasa CK KPJ od 15. aprila 1941. godine: da se borba nastavlјa, da će se istrajati do konačne pobede, da radnička klasa i komunisti moraju biti u prvim redovima; da će se iz te borbe roditi »novi svet«. Ali, prethodno je trebalo izvršiti solidne pripreme. Vioglavin je objasnio i šta se podrazumeva pod pripremama: okuplјanje naroda oko KPJ radi oružane akcije protiv okupatora i domaćih izdajnika, kao i prijem novih članova u Partiju i SKOJ; sakuplјanje oružja i ratne opreme.

Svaki komunista upoznao je sa sadržinom proglasa, uz potrebna objašnjenja, svoj krug lјudi, a skojevci — svoje vaspitne grupe, svi zajedno posle selo. Odziv je bio veliki: skoro svako ko je mogao da nosi pušku hteo je da se bori pod rukovodstvom KPJ; izvestan broj rodolјuba otvoreno je, čak, zahtevao da bude primlјen u Partiju i SKOJ.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci