Rad na pripremama za odbranu zemlje

Omladinska organizacija temelјito se i sistematski pripremala za borbu protiv fašizma. U februaru 1940. godine održala je sastanak kod Ljubiše Stančića, na kome je ozvaničen Mesni komitet Skoja, čiji su članovi bili: Sredoje Petrović, Slavko Boberić, Miloš Nemešev, Rada Stančić, Joca Erdelјan, Isa Stanisavlјev i Spasoje Milankov.

Joca Erdelјan, član SKOJ-a od 1938. godineJednoga jutra osvanuli su leci na kućama i ogradama sela. Zbog toga su 8. februara 1940. godine uhapsili omladince Jocu Erdelјana, Žarka Kikića, Ljubu Kumrića, Emila Dostanića, Dušicu Stojanov-Pungu, Milutina Petrovića, a nešto kasnije i Sredoja Petrovića. Prilikom pretresa pronađeni su primerci lista »Mladi radnik« kod Joce Erdelјana i Žarka Kikića. Zbog toga su ih sve zlostavlјali tražeći od njih da priznaju da su lepili letke po selu. Kako u tome nisu uspeli, posle 8-10 dana pustili su Žarka Kikića, Emila Dostanića i Ljubu Kumrića, a ostale sproveli u Zrenjanin i predali ih sudu. Zbog nedostatka dokaza svi su bili oslobođeni. Branio ih je Stojan Adamović.

Povodom uspostavlјanja trgovinskih i diplomatskih odnosa sa SSSR-om juna i jula 1940. godine i dolaska sovjetskih predstavnika u Jugoslaviju partijska organizacija u Kumanu uputila je svoje delegate Mila Teodosina-Beodranskog, sekretara Mesnog komiteta, i Peru Lirića, simpatizera, u Ambasadu SSSR-a Ambasador Plotnjikov i sekretar Pasikijev primili su ih vrlo lјubazno. Kumančani su im referisali o političkoj situaciji u selu, o radu Komiteta i o velikoj popularnosti SSSR-a u Kumanu.

U cilјu popularisanja SSSR i njegovih ekonomskih i kulturnih dostignuća, omladina iz Kumana organizovano je odlazila u Zrenjanin na predstave sovjetskih filmova »Volga-Volga«, »Put u život«, »Ciganski zakon«, »Pastir Kostja«. Efekt je bio vrlo veliki, jer su omladinci danima prepričavali sadržaj filmova, koristeći to kao sredstvo za popularisanje Sovjetskog Saveza.

Sadržaj

O gradu