Rad sa ženama

Sastancima žena često su prisustvovale i drugarice iz Beograda sestre Bežika i Pirika Šiber, iz Zrenjanina Boriška Seleši i Ruža Šulman, iz Elemira Kovica Mihajlov i Kumančanke Ljubica Odadžić i Neva Petrović, koje su tada bile organizovani članovi KPJ u Beogradu. Ljubica Odadžić bila je tekstilna radnica u Beogradu. Od 1938. godine, a možda i ranije, bila je partijski i sindikalno organizovana. U fabrici gde je bila zaposlena prodavala je legalnu štampu. »Radničke novine« i pri tome je rasturala i ilegalni materijal. Nјena drugarica Nevenka Petrović radila je od 1938. godine u tehnici Mesnog komiteta u Beogradu. U njenom stanu održavani su ilegalni partijski sastanci i politički kursevi, na kojima su predavali Dragi Stamenković, Mitra Mitrović i drugi. Nјih dve su dolazile često u Kumane specijalno zbog rada sa ženama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci