Rad partijske organizacije na širenјu revolucionarnog pokreta

Rad partijske organizacije na širenјu revolucionarnog pokreta

U duhu direktiva o potrebi podizanja idejno-političkog nivoa članova KPJ, održana su u selu 1939. godine dva partijska kursa u kući Miće Trifunjagića i Slavka Stančića. Kroz njih su prošli partijski i omladinski rukovodioci Žarko Milankov, Spasoje Milankov, Sredoje Petrović, Mića Trifunjagić, Slavko Stančić, Ljubiša Stančić-Lapada, Ivan Aćimac, Panta Miškov, Jovan Mučalov i Dobrinka Stančić. Predavač za političko-teoretska pitanja bio je Ivan Vioglavin, a za političku ekonomiju Svetozar Solarov.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci