Mere režima protiv revolucionarnog pokreta

Portret Ivana Vioglavina, člana KPJ od 1935. godine. Snimak sa robije iz 1937. godine.

Iz zapisnika sa glavnog pretresa vidi se da je Lazar Milankov bio optužen kao sekretar PK KPJ za Vojvodinu, a ostali zato što su sarađivali sa njim. Nјih su teretili da su donosili, umnožavali i rasturali propagandni materijal u Kumanu i susednim selima, da su održavali veze sa Beogradom, Suboticom, Novim Sadom, Kikindom. Lazar Milankov je priznao da su u ilegalnom radu, pored članova KPJ, učestvovali i lјudi koji nisu bili organizovani komunisti, ali su delovali kao komunisti, jer su bili aktivni u izbornoj kampanji za petomajske izbore, u političkoj borbi na zborovima i posle njih, kao i u pripremama za opštinske izbore.

Na zahtev optuženih, na sudu su ih branili advokati dr Ivan Ribar, dr Dragolјub Jovanović, dr Dragomir Isaković iz Beograda, dr Jakša Damjanov iz Subotice, dr Jan Bulik iz Novog Sada, dr Aleksandar Žiža iz Vršca i dr Dušan Bratić i Sava Eremić iz Zrenjanina.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci