Omladinski miting

U vezi sa pripremama za Međunarodni omladinski kongres za mir, protiv rata i fašizma, Skoj je 1936. godine razvio vrlo živu aktivnost. U Beogradu je održan omladinski miting na Pravnom fakultetu kome su prisustvovali i predstavnici omladine iz Kumana: Mića Trifunjagić, Ivan Aćimac, Panta Miškov i Nevenka Petrović. Na mitingu osnovan je Sekretarijat Svetskog omladinskog kongresa za mir sa Ivom Lolom Ribarom, koji je ujedno izabran za delegata za Međunarodni kongres omladine za mir koji je održan od 31. avgusta do 1. septembra 1936. godine u palati Društva naroda u Ženevi. Kumančani su sa mitinga doneli proglase i propagandni materijal koji su kolektivno čitali i rasturali po selu.

Policijski snimak Omera Čolića, omladinca, iz 1936. godineUdruženje zrenjaninskih studenata je objavilo da će se 16. avgusta u Zrenjaninu održati miting protiv rata na kome će govoriti Živojin Balugdžić. Mitingu je trebalo da prisustvuju delegati omladine iz severnog Banata. Međutim, policija je zabranila održavanje mitinga sa obrazloženjem da je doznala da će omladina izazvati nerede. Isti zadatak preuzela je omladinska organizacija Kumana, i ostvarila ga. Preko uprave Fudbalskog kluba zatražila je dozvolu od sreskog načelnika u Novom Bečeju da povodom Dana mira, 11. novembra, održi u selu prigodnu svečanost. Uz pomoć partijske organizacije, omladinci su izvršili pripreme i zatražili predavača od Vojvođanske akademske trpeze u Beogradu. Zakazanog dana, oko 18 časova, doputovao je vozom u Kumane Ivo Lola Ribar. Omladinci Radivoje Trifunjagić-Lala i Ivan Aćimac dočekali su ga kao delegati Fudbalskog kluba »Jugoslavija«, na Železničkoj stanici. Vreme do početka mitinga Lola je proveo u kući Miće Trifunjagića. U zakazano vreme, pred početak mitinga, omladinac Mile Eremić razvio je veliki transparent na kome je pisalo: »Živeo Sovjetski savez — Tražimo savez sa SSSR«. Zbog toga je posle desetak dana bio uhapšen. Mitingu, u sadašnjoj sali Omladinskog doma, prisustvovalo je oko 1000 građana, pretežno omladine. Zidovi sale bili su ukrašeni parolama: »Majke, vaspitavajte decu u duhu mira«, »Fašizam donosi smrt — demokratija mir«, »Omladina hoće sama da rešava svoju sudbinu — Omladina želi mir«, »Živeo Narodni front slobode«, »Pomoć španskim republikanskim borcima«.

Na mitingu je bila policija, žandarmerija, seoski beležnik, službenik Sreskog načelstva, svi predstavnici -tadašnjih vlasti.

Policijski snimak Joce Ćurčića, omladinca, iz 1936. godineLola je stupio na tribinu dočekan burnim aplauzom. Svoj govor je počeo iznošenjem činjenica iz prvog svetskog rata u koji je bio uvučen nedužan narod celog sveta. On je objasnio kome je bio potreban taj rat, zašto je vođen, a onda je ukazao na novu opasnost koja preti čovečanstvu od fašizma. Spomenuo je borbu španskog naroda, učešće i internacionalnih brigada u njoj, kao i podršku omladine Jugoslavije. »Samo udruženim snagama uz podršku Narodnog fronta, možemo se odupreti fašizmu koji nadire«, rekao je, između ostalog, Lola. Posebno se osvrnuo na odluke Svetskog omladinskog kongresa za mir u Ženevi, kome je i sam prisustvovao, naglašavajući potrebu angažovanja omladine u borbi protiv fašizma i pružanju pomoći španskom narodu.

Lolu je nekoliko puta prekidao i opominjao beležnik, koji je stajao pored njega. Kada ga je treći put prekinuo, uzeo mu je ponovo legitimaciju i dugo gledao u nju, pretpostavlјajući valјda da je falsifikat.

Lola je i dalјe govorio, ne obraćajući pažnju na to. Izlaganje je završio ističući potrebu uspostavlјanja diplomatskih odnosa sa Sovjetskim Savezom.

Masa je pozdravlјala Lolinu revolucionarnu misao, plјeskala i skandirala: »Tražimo diplomatske odnose sa SSSR-om«, »Živeo Narodni front«, »Pomoć španskim borcima« i dr.

Posle završenog mitinga, plakati i transparenti brzo su nestali sa zidova da ne bi pali u ruke policije.

Lola je sa drugovima otišao kod Miće Trifunjagića, gde je te večeri održan partijski sastanak. Kumane je u to vreme bilo sedište Pokrajinskog komiteta KPJ.

Posle toga Lola je još jednom bio u Kumanu.

Sadržaj

O gradu