Progoni i hapšenјa komunista

Tokom 1927. i 1928. godine Mesni Komitet Partije razvio je široku političku delatnost ne samo u Kumanu, nego je pružao pomoć i organizacijama susednih mesta: Zrenjaninu. Velikim Livadama. Novom Bečeju, Melencima. U predizbornoj kampanji pomagao im je u organizovanju političkih zborova i rasturanja letaka. To potvrđuje i izjava Nikolića delegata iz Zrenjanina, na plenumu Politbiroa CK KPJ, koji je održan 27. novembra 1927. godine. U svojoj diskusiji on protestuje:

»Politbiro ima veze samo sa jednim selom (Kumane) a sa Pokrajinskim sekretarijatom nema. To selo dobija sve i sva, a mi ako uspemo nešta od njega da uzmemo toliko i imamo, jer oni (Kumane) održavaju veze ne samo sa nama nego i sa Politbiroom. Nemoguće je dalјe tako raditi.«

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci