Parlamentarni izbori 1925.

Nova Stančić, učesnik oktobarske revolucije, član KPJ od 1919. godine. Poslanički kandidat na listi NRPJ prilikom izbora 1925. godine.Parlamentarni izbori su održani 8. II 1925. godine. Komunisti u Kumanu su iskoristili predizbornu agitaciju za popularisanje svoga kandidata i stavova NRPJ. Rasturali su proglas Centralnog odbora u kome je stajalo: »Ne sme da padne ni jedan glas siromašnog selјaka za buržoaske partije i za one partije koje rade protiv interesa saveza radnika i selјaka.« Proglas poziva u borbu protiv apsolutizma oficirskih klika i reakcionarne srpske buržoazije, a za radničko-selјačku republikansku vlast, za ukidanje Zakona o zaštiti države, za slobodu štrajka i slobodu političkog i ekonomskog organizovanja radnika, protiv progona i interniranja radnika i za odbranu zaštitnog zakonodavstva.

Jovan Veselinov je, u vezi sa izborima, dobio od Josipa Bindera i drugih partijskih rukovodilaca u Zrenjaninu zadatak da rasturi veću količinu letaka u Kumanu i okolini. On i Ljuba Petrović razneli su proglase biciklima i time pojačali veze sa susednim selima, naročito sa Novim Bečejom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci