Referendum o Kumanu

Posle III konferencije, a u vezi sa sporom koji je tada vođen u KPJ o nacionalnom, agrarnom, sindikalnom i drugim pitanjima, održana su u Kumanu 2 referenduma. Prvi referendum održan je u proleće. Nјegovi rezultati nisu nam poznati, a ni Kumančani se ne sećaju stava koji je tada zauzela njihova organizacija. O drugom referendumu znamo više. »Okovani radnik« je doneo članak da je 27. IX 1924. godine održana konferencija mesne organizacije na kojoj je diskutovano o sporu u Partiji i da su se svi članovi izjasnili jednoglasno da:

Jovan Veselinov, snimak sa robije»O cepanju Partije ne može biti i ne sme biti reči. Svaki onaj ko bi tako nešto pokušao, biće najodlučnije osuđen. Sam spor ima da se reši putem drugarske kritike i samokritike i uzajamnog priznavanja grešaka sa obe strane (frakcija).«

Posle iscrpne diskusije konstatovano je da se oportunizam može uništiti delima, istinska levica može se pokazati samo delima.

»Mi smo za marksizam ne samo na rečima nego i na delu«.

Partijska organizacija u Kumanu dostavila je svoj stav, pismom, višem rukovodstvu KPJ. Takav stav imale su i druge organizacije u Vojvodini.

Konferencija Oblasnog veća KPJ za Vojvodinu održana je u decembru 1924. godine u Zrenjaninu, u kući Janoša Bognera, krojačkog radnika. Konferenciji su prisustvovali: Rajko Jovanović, delegat CK, Nikola Kovačević, delegat PK, i još nekoliko delegata iz Zrenjanina, Mužlјe, Nove Crnje, Vranjeva, Torde i 4 delegata iz Kumana: Lazar Blažić, Jovan Veselinov, Nova Stančić i još jedan drug.

Konferencija je održana u vezi sa stavom sportista, koji su bili protiv ilegalne KPJ, a na njoj je trebalo izabrati delegate za Treći kongres KPJ. Za delegata je izabran Lazar Blažić, sekretar organizacije KPJ u Kumanu. Kumane je 1924. godine imalo najbrojniju organizaciju KPJ u severnom Banatu od 40 članova. Navešćemo one za koje smo utvrdili da su tada bili organizovani članovi KPJ: Lazar Blažić, Jovan Veselinov, Nova Stančić, Milutin Stojić, Racko Čolić, Milutin Čolić, Milivoj Mečkić, Žarko Strajnić - Bađa, Steva Petrović, Ljuba Petrović, Luka Jelić, Đurica Jeremić, Dušan Tatić, Čeda-Sergije Stančić.

»Okovani radnik« je doneo da je, u nedelјi Crvene pomoći, Jovan Veselinov prikupio 124 dinara priloga u korist žrtava belog terora. Dvanaestog jula 1924. godine zabranjena je NRPJ, ali je ilegalno radila u Kumanu do marta 1925.

Sadržaj

O gradu