Referendum o Kumanu

Posle III konferencije, a u vezi sa sporom koji je tada vođen u KPJ o nacionalnom, agrarnom, sindikalnom i drugim pitanjima, održana su u Kumanu 2 referenduma. Prvi referendum održan je u proleće. Nјegovi rezultati nisu nam poznati, a ni Kumančani se ne sećaju stava koji je tada zauzela njihova organizacija. O drugom referendumu znamo više. »Okovani radnik« je doneo članak da je 27. IX 1924. godine održana konferencija mesne organizacije na kojoj je diskutovano o sporu u Partiji i da su se svi članovi izjasnili jednoglasno da:

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci