Ilegalna organizacija KPJ u novim uslovima rada

Zloglasnom Obznanom zabranjen je rad organizacije KPJ u Kumanu, raspuštena je organizacija SPRJ, a nakon donošenja Zakona o zaštiti države, najistaknutiji članovi KPJ preživlјavali su teške dane. (Zbog mučenja i maltretiranja, posle zatvora, umro je vrlo mlad Ljubomir Čolić, sekretar partijske organizacije.) Polјoprivredni radnici izgubili su mogućnost da se legalno bore, a strahovito se pogoršao i njihov ekonomski položaj. Sve one tekovine koje su izvojevali 1919. i 1920. godine (osmočasovni radni dan, pravo sklapanja kolektivnih ugovora i druge) bile su ukinute. Organizacija KPJ u selu morala je svoju delatnost da prilagodi novim, ilegalnim uslovima rada. Nikola Kovačević, član ilegalnog Oblasnog partijskog veća za Vojvodinu, posetio je juna 1921. godine Kikindu, Kumane i još neka mesta, povezao je partijske organizacije i dao im orijentaciju za rad.

Sekretar organizacije KPJ Laza Blažić — Socijalista bio je tada centralna ličnost u mestu. Za izvršenje postavlјenih zadataka on je angažovao najborbeniji deo članstva KPJ. Laza je prišao revolucionarnom radničkom pokretu još pre prvog svetskog rata i kao omladinac učestvovao u svim akcijama socijaldemokrata u Kumanu. Tada je bio još nedovolјno obrazovan, ali prirodno inteligentan i klasno svestan. Zbog velikih materijalnih teškoća kratko vreme radio je u Nemačkoj i SAD.

Kada je izbio prvi svetski rat, nalazio se u austrougarskoj vojsci, prebegao je Rusima u zaroblјeništvo, a kasnije se borio na Dobrudži u redovima Prve srpske dobrovolјačke divizije, Učestvovao je u februarskoj i oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Borio se u redovima Crvene garde i postao član Bolјševičke partije. U Crvenoj armiji naučio je da čita i piše, 1921. godine završio je partijski kurs crvenih komandira. Vratio se u domovinu 1921. godine i počeo je da obnavlјa i jača ilegalne partijske organizacije. Bogato iskustvo stečeno u revoluciji pomoglo mu je da uspešno izvršava najodgovornije zadatke i da kao partijski rukovodilac učestvuje na mnogim sreskim, oblasnim i centralnim sastancima i dogovorima.

Zbog toga je žandarmerija budno pratila svaki njegov korak i o tome izveštavala Sresko načelstvo. On je, kao sekretar mesne organizanije KPJ, u više mahova odlazio na sastanke viših partijskih foruma. Čim bi primetili njegovo odsustvo, organi vlasti raspisivali su za njim poternice.

Do 1923. godine organizacija KPJ u Kumanu se obnavlјa i brojno jača pod rukovodstvom Laze Blažića. Istovremeno razvijao se i Savez komunističke omladine. Jožef Hermal, delegat na Drugoj zemalјskoj konferenciji KPJ, održanoj od 9—12. maja 1923. godine, istakao je u diskusiji: »Što se tiče ilegalnih formacija one na papiru nemaju ništa. Ima dosta grupa koje postoje i ako se ne uplaćuje članarina u Gornjem (severnom) Banatu ima oko 200 lјudi, u Kumanu 10.

Kumančani, međutim, izjavlјuju da ih je bilo oko 30. Ovo revolucionarno jezgro, sastavlјeno većinom od polјoprivrednih radnika i zanatlija, rukovodilo je celokupnom delatnošću radničkog pokreta u selu.

Tags: ,

Sadržaj

O gradu