Kumančani na drugom kongresu partije u Vukovaru

Milutin Čolić, član KPJ, delegat na Vukovarskom kongresuPrema »Radničkom listu«, Ljubomir Čolić, predsednik Mesne partijske organizacije u Kumanu, izabran je za delegata Drugog kongresa Partije, koji je održan od 20 —25. juna 1920. godine u Vukovaru. Juna je održana mesna partijska konferencija na kojoj je izabrano 7 delegata za Drugi partijski i sindikalni kongres. Ako se uzme u obzir da je izbor delegata izvršen na osnovu privremenog partijskog statuta, po kome su mesne organizacije na svakih 100 članova Partije birale po jednog delegata, onda je Kumane sa 312 organizovanih članova Partije izabralo 3 delegata. Ljubomira Čolića, Racka Čolića i Maksu Mirilova. Organizacije su birale i delegate za sindikalni kongres, na svakih 500 članova po jednog delegata. Prema izjavama Kumančana, Sindikat polјoprivrednih radnika imao je od 800—1000 članova, te je sasvim verovatno da su izabrali 2 delegata: Boška Torđanskog i Karitona Mučalova. Milivoja Mečkića i Boška Mečkića izabrali su za posmatrače, ali su i oni otišli na Kongres kao zvanični delegati, što ukazuje na mogućnost da se članstvo povećalo do Kongresa. Ovo se može zaklјučiti na osnovu izveštaja Izvršnog odbora Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) u Vojvodini, koji je podnet na Drugom kongresu u Vukovaru i iz koga se vidi da je organizacija u Kumanu imala 312 članova. Međutim, u napomeni se kaže da se pretpostavlјa da ih je bilo više, jer je izveštaj poslat 2 meseca ranije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci