Zbor socijalističke radničke partije (komunista)

Partijsko-sindikalnom kongresu za Vojvodinu, održanom u Novom Sadu 7. i 8. januara 1920. godine prisustvovao je kao delegat Kumana Ljubomir Čolić, koji je bio izabran za člana Kontrolnog odbora Izvršnog odbora Pokrajinskog veća za Vojvodinu.

Četrnaestog januara 1920. godine, u prisustvu oko 1.000 meštana, održan je u Kumanu veliki javni zbor Socijalističke radničke partije (komunista), na kome je Pavle Pavlović govorio o političkoj ravnopravnosti žena, o agrarnoj reformi, socijalističkoj štampi i potrebi osnivanja mesne organizacije. Zbor je ostao nezaboravan politički događaj. Evo komentara koji su povodom zbora, donele »Radničke novine«.

»Kod veleposedničkog sveta ovih krajeva vlada prigušeno shvatanje da je revolucija na selu jedna bliska mogućnost i da svaki zbor, a naročito ovaj prvi zbor, treba da znači mobilizaciju na ustanak. Onaj ko ne zna šta je to kod gazda nemirna savest, neka ode u krajeve gde je agrarno pitanje istaknuto na dnevni red. U Banatu, u bivšoj Mađarskoj, gde se »zaslugama« dobijalo od Pešte po nekoliko stotina po nekoliko hilјada jutara zemlјe, a od Beča karijera i titula tajnog savetnika — u bogatom Banatu ima i sada tog plemstva. Ono nije otišlo sa Mađarskom već se prilagodilo »novim« državnim prilikama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci