Kumane u Velikokikindskom dištriktu (1776.—1876.)

Kumane u Velikokikindskom dištriktu (1776.—1876.)

Privilegijom carice Marije Terezije od 12. novembra 1774 godine osnovan je Velikokikindski dištrikt, koji je obuhvatao deset sela među kojima je bilo i Kumane. To je bio »povlašćeni srpski okrug« u okviru feudalne austrijske monarhije. Ovom privilegijom regulisani su spahijsko podanički odnosi, unutrašnje uređenje dištrikta kao feudalne institucije, zatim prava i dužnosti stanovništva prema organima vlasti. Stanovnici su bili oslobođeni kuluka (rabote) i dobili su regalna prava. U slučaju rata bili su dužni da plaćaju kontribuciju — ratni porez. Opština je dobila neku vrstu samouprave. Birali su kneza i zakletnike koji su skuplјali porez za Magistrat i obavlјali druge poslove. Dobili su i razne druge povlastice.

Od 1779. godine Kumane je u okviru Dištrikta, zajedno sa celim Banatom, pripalo Ugarskoj i u tom sastavu ostalo sve do 1848. godine. Mađari su priznali dobar deo privilegija koje su srbi uživali. Tako su im dozvolјavali da prvo svake, a kasnije svake treće godine, biraju, u prisustvu senatora i magistra, opštinsku upravu, suca i zakletnike.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci