Pregled razvitka Kumana do 1848.

Pregled razvitka Kumana do 1848.

Geografski položaj

Kumane leži u srednjem delu Banata, u aluvijalnoj ravni Tise, na 20° 14’ istočne geografske dužine i 45° 33’ severne geografske širine. Hatar Kumana graniči se sa severozapada Novim Bečejom, sa zapada Tisom, sa severoistoka Melencima i sa istoka Tarašom. Naziv mesta vodi poreklo od Kumana, azijskog naroda turskog porekla, koji je u XI veku prodro do Mađarske.

U visinskom pogledu hatar se nalazi na aluvijalnoj ravni Tise čija je nadmorska visina 78 — 82 m. Prema jugu visina hatara opada, tako da u južnom delu iznosi 76—80m. Aluvijalna ravan stvorena je akumulacijom i erozijom i predstavlјa najmlađu Tisinu tvorevinu. U njoj je Tisa usekla svoje korito, ali pri visokom vodostaju izlazi i plavi okolno zemlјište. Od akumulativnih oblika Tisa je stvorila u kumanskom hataru obalske gredice, brežulјke i limane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci