Uvodne napomene

Istorijska građa za hroniku sela Kumana ne nalazi se nigde sabrana, obrađena ili objavlјena. Dve najvažnije arhive, u kojima se nalazilo najviše podataka o revolucionarnom radničkom pokretu u Kumanu, uništene su. To su: arhiva Opštine Kumana, spalјena za vreme NOB-e i arhiva Sreskog načelstva u Novom Bečeju, predata »Otpadu« pre nekoliko godina. Zbog toga smo se služili originalnim dokumentima, memoarskom građom, literaturom i štampom Istorijskog arhiva grada Zrenjanina, Istorijskog arhiva PK SKS za Vojvodinu u Novom Sadu, Istorijskog arhiva Vojvodine u Sremskim Karlovcima, Instituta za izučavanje radničkog pokreta Jugoslavije u Beogradu, Sindikalne biblioteke Centralnog veća Saveza sindikata Jugoslavije, Vojno-istorijskog instituta i dr. Zahvalјujemo tim ustanovama, kao i organizaciji Udruženja saveza boraca NOR-a u Kumanu i Novom Bečeju. Najveću zahvalnost dugujemo pojedincima i Kumančanima uopšte koji su nam svesrdno davali podatke i pružali pomoć u rekonstrukciji prohujalih događaja i rasvetlјavanju uloga pojedinih ličnosti bez kojih ne bismo mogli da napišemo ovaj rad.

Izražavamo zahvalnost i recenzentima koji su nam ukazali na nove izvore, što nam je pružilo mogućnost da svestranije obradimo i šire osvetlimo neka značajna pitanja, a i da relјefnije prikažemo ulogu pojedinih ličnosti koje su dobile zasluženo mesto u ovoj hronici.

Povezani članci