Opština Novi Bečej, baštinik Faro konvencije

U duhu zajedničke baštine: Istraživanje i očuvanje kulturnog nasleđa Opštine Novi Bečej uz značaj evropske baštine. Ovaj odeljak predstavlja temeljnu analizu kulturnih dragocenosti koje krase našu opštinu, istovremeno ističući povezanost sa širim evropskim kontekstom. Upoznajte bogatu tradiciju, arhitektonsku lepotu i kulturne manifestacije koje oblikuju identitet naše zajednice, dok istražujemo kako nasleđe i inovacije mogu zajedno obogatiti našu budućnost. Kroz raznolike tekstove, istražujemo ne samo bogatstvo nasleđa koje nas okružuje, već i načine na koje ga čuvamo, oživljavamo i delimo sa svetom, gradeći mostove između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Opština Novi Bečej
Featured

Uvodna reč

Dani evropske baštine su jedna od najšire prihvaćenih manifestacija u kojoj učestvuje najveći broj Evroplјana. Savet Evrope je pokrenuo inicijativu 1985. godine, 1999. godine se pridružila i Evropska komisija, tako da je nastao ovaj zajednički program koji traje do danas. Okuplјajući i preko dvadeset miliona posetilaca svake godine, Dani evropske baštine iz godine u godinu doprinose međusobnom zbližavanju građana starog kontinenta, kako bolјim razumevanjem sopstvenog kulturnog i prirodnog nasleđa, tako i upoznavanjem sa vrednostima i različitostima nasleđa drugih naroda.

Svake godine u septembru, Dani evropske baštine se obeležavaju u 50 evropskih država potpisnica Evropske konvencije o kulturi. Tada se otvaraju vrata mnogih lokaliteta, kulturno-istorijskih celina, i spomenika kulture koji inače nisu u potpunosti dostupni, a građani se podstiču da se kreativno uklјuče u procese njihovog unapređenja i očuvanja za buduće generacije. Programi u okviru ove manifestacije ističu lokalne vrednosti, tradiciju, znanja, veštine, arhitekturu i umetnost, pružajući mogućnost da se građani, uprkos razlikama u kulturi i jeziku, međusobno upoznaju i razumeju.

Ove godine, Srbija se priklјučila inicijativi Saveta Evrope da se Dani evropske baštine na nivou cele Evrope obeleže zajedničkom temom Kulturno nasleđe i zajednice. Ona se zasniva na načelima Okvirne konvencije Saveta Evrope o vrednostima kulturnog nasleđa za društvo (Faro, 2005), koja ističe važnost uloge koju imaju zajednice u upravlјanju svojim kulturnim nasleđem naglašavajući njegove vrednosti i potencijale kao resursa održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života. Konvencija uvodi pojam Zajednice povezane nasleđem za koju se navodi da se sastoji od pojedinaca koji vrednuju određene aspekte kulturnog nasleđa koje žele da, u okviru javnog delovanja, održe i prenesu na buduće generacije.

Visoko ceneći angažovanost, entuzijazam i posvećenost očuvanju i predstavlјanju bogatog i raznovrsnog kulturnog i prirodnog nasleđa koje baštini na svojoj teritoriji, Opština Novi Bečej je odabrana za mesto gde će na najbolјi način biti promovisana ovogodišnja tema. Od predstavnika lokalne samouprave do udruženja građana i pojedinačnih, ličnih inicijativa, uvek uspostavlјajući sadržajnu saradnju sa ustanovama i institucijama nadležnim za zaštitu kulturnih dobara, građani Opštine Novi Bečej udruženi su oko zajedničkog cilјa - nastojanja da pobolјšaju svoj život i život svojih potomaka pažlјivo brinući o svedočanstvima svoje prošlosti.

Potencijal koji nasleđe nudi je ogroman i može da koristi svima. Izgradnjom kapaciteta, znanjem, posvećenošću i entuzijazmom na lokalnom nivou, uklјučivanjem dece i mladih, ali i građana koji pripadaju najstarijim generacijama u procese njegove revitalizacije, na najbolјi način se osigurava trajanje kulturnog i prirodnog nasleđa, obogaćuje turistička ponuda koja doprinosi bolјitku zajednice i obezbeđuje najbolјa praksa za njegovu dugoročnu zaštitu.

Related Articles

Arsen Pecarski 1890-1942

Arsen Pecarski 1890-1942

Antonije Brežovski

Aleksandar Popović