Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju

Istražite izvanrednu prošlost Novog Bečeja i Vranjeva kroz stranice knjige 'Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju'. Otkrijte političke događaje, ekonomski razvoj i kulturnu baštinu ovih banatskih gradova kroz bogato dokumentovane priče. Pratite evoluciju od najranijih dana do savremenosti, istražujući složene niti političkih intriga, ekonomske transformacije i kulturnih uspona. Proživite prošlost kroz oči autora, dok se stranice knjige otvaraju pred vama, pružajući jedinstvenu perspektivu na život i nasleđe ovih značajnih lokaliteta.

Novi Bečej u doba velikih seoba naroda

Nalazeći se na značajnim svetskim raskrsnicama, područje Vojvodine je tokom vekova nekoliko puta menjalo i svoje stanovništvo i svoje gospodare.

Kraj gde se danas nalazi Novi Bečej pripadao je u najstarijim vremenima Daciji. Dačani su dugo odolevali napadima Rimljana, koji su pod Trajanom (101—107. godine posle Hrista) uspeli da od njihove zemlje stvore rimsku provinciju Dakiju. S obzirom da je predeo na kome se nalazi Novi Bečej oduvek bio prikladan da spaja levu i desnu obalu Tise izvesno je da je Bečej kao mesto ili kao provincija, možda pod drugim imenom, postojao još za vreme vladavine rimskih careva. To potvrđuju i ostaci novobečejske tvrđave čiji su temelji građeni na ostacima nekadašnjeg rimskog utvrđenja.

Da je na mestu gde se nalazi Novi Bečej, u njegovom delu bliže reci Tisi, još u doba Rimljana postojalo naselje ili rimski vojni logor, svedoče zasvođeni hodnici ozidani ciglama u vidu tunela, pronađeni prilikom kopanja temelja za izgradnju Radničkog doma 1975. godine, pa i nešto kasnije pri kopanju temelja za hotel Tiski cvet, kao i u temeljima novog Doma zdravlja.

Pretpostavka je da se radi o istom hodniku koji se proteže od Doma zdravlja do hotela Tiski cvet, govori o potrebi da arheolozi istraže deo istoga na području Trga oslobođenja, koji je lišen građevinskih objekata.

Tragovi Rimljana, u neposrednoj blizini Novog Bečeja, pronađeni su i preko železničke pruge na rudini Garevac gde je danas pogon Keramičke industrije Polet. Na tom mestu su, prilikom otkopavanja terena za esploataciju gline, pored ljudskih kostura i rimskog novca, pronađeni i razni drugi predmeti među kojima i jedan vojnički šlem. Ti predmeti nisu stručno otkopavani niti kasnije sačuvani, izuzev što je vranjevački katolički paroh pok. Švarc uspeo da preko radnika nešto od toga prikupi i sačuva. Ako se ne bi ništa drugo preduzelo, bilo bi vredno makar ispitati gde se nalaze ti predmeti koje je pok. Švarc sačuvao, kako bi stručnjaci o njima dali sve najneophodnije ocene.

Goti su preplavili Daciju-Ripariju oko 268. godine. Područje Banata ili još preciznije Torontalska ravnica postalo je bojištem Vizgota, Ostrogota, Gepida i Vandala, koji su se smenjivali u pustošenju ovih krajeva. Tu su već 376. godine pojavljuju Huni, koji ubrzo zagospodariše celom Dacijom. Pre propasti hunske imperije 425. godine rasuli su se po ovim krajevima Langobardi. Oni su se povukli u unutrašnje krajeve Panonije. Posle Huna, u ovim krajevima su živeli Gepidi. Njih su 565. godine pokorili Avari, nastojeći da im ovi krajevi budu stalna naseobina. U tom cilju stvarali su jake odbramjbene granice, gradeći čuvene avarske šančeve (pogrešno se ovi i danas nazivaju rimski šančevi). Njihovi delovi su se, sve doskora, mogli videti u blizini Novog Bečeja, s one strane Tise kod Bačkog Gradišta. Avari su dvesto godina vladali ovim krajevima. Njihovu vladavinu prekinuo je Karlo Veliki 803. godine.

Za vreme avarske vladavine, polovinom šestog veka, dolaze Sloveni koji se prostiru u Podunavlju. Posle seobe Južnih Slovena na Balkansko poluostrvo njihov manji deo ostao je u ovim krajevima. O njima kao Severinima postoje mnogi tragovi iz sedmog i osmog veka. Danas u jeziku Srba u Banatu ima elemenata na osnovu kojih se može zapaziti da je deo topografskih imena koji se pominju u mađarskim izvorima (pre no što su se ovamo počeli doseljavati Srbi iz krajeva južno od Dunava i Save) slovenskog jezičnog područja-ekavskog dijalekta.

Mađari su, pri dolasku u Panonsku niziju (896. godine) zatekli u Južnoj Ugarskoj hunsko-avarske ostatke i Slovene kao autohtoni elemenat. Sloveni su bili brojno jači od tada doseljenih Mađara. Živeli su pored reka Moriša i Tise i između Dunava i Tise. Imali su organizovano društvo u okviru neke vrste zadruga. Savez takvih porodica činilo je pleme, a kraj u kome se živelo nazivali su župom.

Dolazak Mađara u ove krajeve nije izmenio slovensku organizaciju, nego je kralj Ištvan I osnovao administrativne jedinice kao što su bile slovenske.

Za vreme vladavine kralja Bele II i Bele IV u trinaestom veku sprovedeno je plansko naseljavanje Mađara i Kumana u Banatu.

Related Articles

Prof. dr Aleksandar Kasaš

Prof. dr Aleksandar Kasaš

Prof. dr Аlеksаndаr Kаsаš

Prof. dr Аlеksаndаr Kаsаš

Lazar Mečkić

Lazar Mečkić